DRIVEN
DEDICATED
DYNAMIC
DRIVEN
DEDICATED
DRIVEN
DEDICATED

Naši lidé

Katie Schoultz

Katie SchoultzKatie Schoultz je jedním ze tří zakládajících partnerů Schoultz & Partners, kteří se v roce 2007 rozhodli založit společnou kancelář. Předtím Katie pracovala šest let pro velkou americkou advokátní kancelář White & Case v Praze, kam se přesunula po dvou letech práce pro společnost Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson v New Yorku, a čtyřech letech s advokátní kanceláří Gouldens (dnes Jones Day) v Londýně.

Katie Schoultz je kvalifikovaná jako advokát (solicitor) ve Velké Británii, jako newyorský advokát a dále jako zahraniční český advokát. Specializuje se na nemovitostní transakce, fúze a akvizice, mezinárodní arbitráž, komerční transakce, zvláště ty, které se řídí anglickým právem nebo kde je dokumentace připravována v anglickém jazyce, a obecně je oceňována klienty pro schopnost poskytnout kvalitní a srozumitelné právní poradenství i na vysoce specializovaných transakcích.

Během své kariéry v Praze si Katie Schoultz vybudovala reputaci jako odborník v oblasti poradenství při strukturování a realizaci transakcí pro některé z největších západních investorů v regionu střední a východní Evropy, a to v mnoha oblastech zahrnujících IT, nemovitosti, strojírenství a farmacii. Z Prahy řídila pro klienty transakce nejen v České republice, ale i v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, Bulharsku a Rumunsku.

Katie Schoultz je na seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a přijímá jmenování rozhodcem ve sporech mezi stranami vedených před tímto rozhodčím soudem.

Jiří Šimeček

Jiří ŠimečekJiří Šimeček se setkal s Katie Schoultz, když společně pracovali v oddělení nemovitostí advokátní kanceláře White & Case v Praze. Spolu s Rostislavem Šustkem se rozhodli v roce 2007 založit novou advokátní kancelář Schoultz & Partners. Jiří Šimeček praktikuje právo v České republice od roku 1997 poté, co dokončil studia v Praze, Paříži, Hágu a New Yorku. Jiří Šimeček je advokát u České advokátní komory a rovněž newyorský advokát, kromě praxe v Praze též pracoval u společnosti White & Case v Paříži.

Jiří Šimeček se specializuje na oblast financování, nemovitosti a výstavbu, korporátní poradenství, smluvní a komerční agendu.

V rámci advokátní kanceláře Schoultz & Partners se Jiří Šimeček podílel na několika transakcích, které zahrnovaly integrovanou spolupráci právníků a daňových poradců v rámci strukturování a realizace transakcí pro zajištění nejlepšího výnosu pro investory; tyto transakce zahrnovaly zastupování jak českých tak zahraničních investorů v rámci regionu střední a východní Evropy. Jiří Šimeček má značné zkušenosti s přípravou a vyjednávání dokumentace pro nákupy společností, zakládání a řízení společných podniků, dokumentací pro bankovní financování, jakož i různorodou komerční a korporátní agendou.

Rostislav Šustek

Rostislav ŠustekRostislav Šustek praktikuje právo v České republice od roku 1999 po dokončení studií práv na právnické fakultě Univerzity Karlovy, při kterých se zaměřoval na civilní právo, zejména na náhradu škody a civilní procesy. V rámci své kariéry pracoval Rostislav Šustek v několika významných advokátních kancelářích v Praze a ve společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Rostislav Šustek má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před všemi stupni českých soudů včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Pravidelně zastupuje klienty ve sporech s pojišťovnami, leasingovými společnostmi, na obou stranách zastupuje klienty v rámci žalob o náhradu škody, o uplatnění nároku z vad, vymáhání dluhů a pracovněprávních sporů. Je považován za jednoho z významných advokátů, kteří se specializují na oblast náhrady škody, a to zejména v rámci medicínského práva, dále na vymáhání dluhů a řešení komerčních sporů.