Schoultz & Partners poskytuje široké spektrum služeb v oblasti společenstevního práva. Jedná se především o zakládání společností a změny jejich forem, změny a úpravy vlastnické struktury, včetně zajišťování daňově efektivních struktur prostřednictvím lucemburských, holandských a kyperských společností zvláštního určení, přeměny společnosti, převody jmění, prodeje podniků, fúze a akvizice a likvidace.

Díky spolupráci s dalšími specializovanými firmami je Schoultz & Partners také schopna zajistit pro své klienty komplexní služby v oblasti práva, účetnictví, daňového poradenství, jakož i běžných souvisejících otázek.

V oblasti komerčních služeb je významnou součástí praxe Schoultz & Partners příprava a vyjednávání smluv, a to ve velmi širokém okruhu segmentů; ať se jedná o distribuční smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o založení společného podniku, převody aktiv, ovládací smlouvy, mandátní a manažerské smlouvy, konsorciální smlouvy.

Rostislav Šustek se specializuje na oblast pracovního práva, a to jak v oblasti sporné agendy, tak i ve všech ostatních činnostech, včetně odborné a lektorské činnosti. Pracovněprávní poradenství se tak stalo významnou a vyhledávanou součástí praxe Schoultz & Partners.