Schoultz & Partners zaujímá v oblasti nemovitostí přední postavení mezi ostatními advokátními kancelářemi v České republice. Seznam klientů, který zahrnuje společnosti např. GE Real Estate, Avestus Real Estate, Avestus Capital Partners, Cinema City a Golden Star, jakož i referenční zakázky v této oblasti, dokládají, že Schoultz & Partners v této oblasti skutečně patří mezi leadery na trhu.

Jiří Šimeček patří k uznávaným odborníkům v poskytování širokého rozsahu služeb, počínaje nákupem pozemků, podporou při inženýringu, výstavbě, pronájmech a při prodejích, až po financování a mnoho dalšího. Má bohaté zkušenosti se všemi segmenty trhu od malých projektů po velké, od hotelů a rezidenčních projektů, až po industriální projekty.