Soustředíme se zejména na:


(pro více informací o konkrétní oblasti klikněte na tlačítko)Komerční a korporátní služby

Schoultz & Partners poskytuje široké spektrum služeb v oblasti společenstevního práva. Jedná se především o zakládání společností a změny jejich forem, změny a úpravy vlastnické struktury, včetně zajišťování daňově efektivních struktur prostřednictvím lucemburských, holandských a kyperských společností zvláštního určení, přeměny společností, převody jmění, prodeje podniků, fúze a akvizice a likvidace. Advokátní kancelář Schoultz & Partners poskytuje tyto služby na špičkové úrovni a za velmi přijatelných finančních podmínek.

Díky spolupráci s dalšími specializovanými firmami je Schoultz & Partners také schopna zajistit pro své klienty komplexní služby v oblasti práva, účetnictví, daňového poradenství, jakož i běžných souvisejících otázek.

V oblasti komerčních služeb je významnou součástí praxe Schoultz & Partners příprava a vyjednávání smluv, a to ve velmi širokém okruhu segmentů; ať se jedná o distribuční smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o založení společného podniku, převody aktiv, ovládací smlouvy, mandátní a manažerské smlouvy, konsorciální smlouvy.

Rostislav Šustek se specializuje na oblast pracovního práva, a to jak v oblasti sporné agendy, tak i ve všech ostatních činnostech. Pracovněprávní poradenství se tak stalo významnou a vyhledávanou součástí praxe Schoultz & Partners.Nemovitosti

Schoultz & Partners zaujímá v oblasti nemovitostí přední postavení mezi ostatními advokátními kancelářemi v České republice. Seznam klientů, který zahrnuje společnosti např. GE Real Estate, Avestus Real Estate, Avestus Capital Partners, Cinema City a Golden Star, jakož i referenční zakázky v této oblasti, dokládají, že Schoultz & Partners v této oblasti skutečně patří mezi leadery na trhu.

Jiří Šimeček patří k uznávaným odborníkům v poskytování širokého rozsahu služeb, počínaje nákupem pozemků, podporou při inženýringu, výstavbě, pronájmech a při prodejích, až po financování a mnoho dalšího. Má bohaté zkušenosti se všemi segmenty trhu od malých projektů po velké, od hotelů a rezidenčních projektů až po industriální projekty.Financování

O odborných zkušenostech Schoultz & Partners v oblasti financování svědčí její umístění na seznamu vybraných advokátních kanceláří, které spolupracují s největšími bankami na českém trhu v oblasti nemovitostního financování. Jiří Šimeček zastupoval při své právní praxi více než 20 domácích i zahraničních finančních institucí v transakcích, které dosahovaly v průměru 50 – 300 milionů eur.

Schoultz & Partners také zastupuje klienty při finančních transakcích týkajících se projektového a akvizičního financování včetně refinancování. Schoultz & Partners má bohaté zkušenosti s prací jak se standardy LMA, tak se standardy většiny předních tuzemských bank. V oblasti financování radili zaměstnanci advokátní kanceláře jak klientům z České republiky podnikajícím v zahraničí, tak i zahraničním klientům při transakcích v České republice.

Start-ups

V Schoultz & Partners jsou přesvědčeni, že právníci a lidé podnikající v oblasti internetu a IT mohou mluvit stejným jazykem a společně realizovat nové podnikatelské záměry. Zaměření advokátní kanceláře v případě nově zakládaných firem se profiluje zvláště v oborech nových IT technologií a internetu. Úspěchy spolupráce se začínajícími firmami spočívají nejen v tom, že kancelář Schoultz & Partners rozumí potřebám a problémům těchto firem, ale zároveň je schopna pružně reagovat a vyjít vstříc klientům, kteří v oblasti právních služeb zatím nemusí mít zkušenosti.

Nově založeným firmám poskytuje Schoultz & Partners své služby zejména v těchto oblastech: zakládání společností, příprava základních smluv s dodavateli a odběrateli, pracovní právo, odměňování manažerů, ochrana osobních údajů, registrace ochranných známek a webových domén, ochrana proti nekalé soutěži ze strany konkurence, vyřizování živnostenských oprávnění, zajištění povinností vyžadovaných obchodní inspekcí a nastavení struktury internetového obchodu.Sporná agenda a arbitráže

Rostislav Šustek vede oddělení zabývající se spornou agendou. Sám je uznávaným odborníkem v této oblasti se zaměřením na soudní spory veškerého typu, zejména však na oblast pojištění, pracovního práva a náhrady škody.

Členové oddělení sporné agendy u Schoultz & Partners mají bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudním řízení a tuto agendu denně praktikují před českými soudy. Naši advokáti rovněž zastupují klienty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Jiří Šimeček v rámci své komerční praxe zastupuje klienty v mezinárodních arbitrážích. Takto se účastnil rozhodčího řízení u Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC) a řízení před tribunálem ustanoveným Londýnským soudem pro mezinárodní arbitráž (LCIA). V nedávné době působil Jiří Šimeček jako hlavní zástupce klienta v rozhodčím řízení u Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska (SCAI).


Zpět na služby