Rostislav Šustek vede oddělení zabývající se spornou agendou. Sám je uznávaným odborníkem v této oblasti se zaměřením na soudní spory veškerého typu, zejména však na oblast pojištění, pracovního práva a náhrady škody.

Členové oddělení sporné agendy u Schoultz & Partners mají bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudním řízení a tuto agendu denně praktikují před českými soudy. Naši advokáti rovněž zastupují klienty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Jiří Šimeček v rámci své komerční praxe zastupuje klienty v mezinárodních arbitrážích. Takto se účastnil rozhodčího řízení u Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC) a řízení před tribunálem ustanoveným Londýnským soudem pro mezinárodní arbitráž (LCIA). V nedávné době působil Jiří Šimeček jako hlavní zástupce klienta v rozhodčím řízení u Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska (SCAI).