Partneři


Jiří Šimeček

Jiří Šimeček praktikuje právo v České republice od roku 1997 poté, co dokončil studia v Praze, Paříži, Haagu a New Yorku. Řadu let pracoval u přední mezinárodní advokátní kanceláře v Praze a v Paříži, kde se věnoval různým aspektům práva, včetně privatizací, private equity, nemovitostí a financování.

V rámci advokátní kanceláře Schoultz & Partners se Jiří Šimeček podílel na řadě transakcí pro české i zahraniční investory v rámci regionu střední a východní Evropy. Jiří Šimeček má značné zkušenosti s přípravou a vyjednáváním dokumentace pro nákupy společností, zakládání a řízení společných podniků, dokumentací pro bankovní financování, jakož i různorodou komerční a korporátní agendou.

Jiří Šimeček praktikuje právo v České republice od roku 1997 poté, co dokončil studia v Praze, Paříži, Haagu a New Yorku. 

Ve své současné praxi se Jiří Šimeček zaměřuje na realitní transakce, financování a agendu korporací. V rámci realitních transakcí Jiří Šimeček zastupuje klienty při nákupech a prodejích nemovitostí, ať již formou koupě aktiv či prostřednictvím nákupů a prodejů podílů ve společnostech. Jiří Šimeček vede týmy Schoultz & Partners, které provádějí právní prověrku stavu nemovitostí i korporací, připravuje a vyjednává smluvní dokumentaci s protistranami, včetně bank financujících tyto transakce, a zajišťuje vypořádání transakcí. 

Jiří Šimeček zastupuje klienty při pronájmech kancelářských a komerčních prostor, a to jak na straně pronajímatelů, tak na straně nájemců. Jiří Šimeček připravuje nájemní smlouvy a související dokumentaci, vyjednává tyto smlouvy s protistranami a zabezpečuje další právní podporu při pronájmech nemovitostí. 

Jiří Šimeček také poskytuje právní podporu při realizaci rezidenčních projektů od fáze projektování a povolování, financování až po prodej. Jiří Šimeček vede v kanceláři Schoultz & Partners agendu prodejů a nákupů rezidenčních nemovitostí. Jiří Šimeček rovněž poskytuje související poradenství, tedy v oblasti stavebního práva, smluvního práva a práva korporací. 

V rámci právní praxe v oblasti financování Jiří Šimeček zastupuje financující banky i klienty bank v souvislosti s poskytováním úvěrů zejména v oblasti financování nákupů a prodejů korporací a projektového financování. Jiří Šimeček pro banky připravuje úvěrovou dokumentaci, zajišťuje vyjednávání úvěrové dokumentace s klienty i uzavírání transakcí a zřizování zajištění. Pro klienty bank Jiří Šimeček vyjednává podmínky úvěrové dokumentace a poskytuje právní podporu klientům při čerpání úvěrových prostředků. Jiří Šimeček zaštiťuje poskytování právních posudků, analýz a další poradenství, které je požadováno v souvislosti s finančními transakcemi. 

V rámci korporátní praxe Jiří Šimeček zastupuje klienty při vyjednávání akcionářských smluv, joint venture smluv, při převodech podílů a restrukturalizacích. Jiří Šimeček zastupuje akcionáře na valných hromadách včetně jejich orgánů; rovněž zastupuje klienty v insolvenčních řízeních. 

Projekty, na kterých se Jiří Šimeček podílel, zahrnují:
 • Prodej komplexu nemovitostí vlastněného Cinema City v České republice a na Slovensku
 • Zastupování investorů z Isle of Man při financování vinic v Číně a Rumunsku
 • Zastupování RSJ Investments v souvislosti s projektem Pivovar Děčín
 • Poradenství společnostem GE Real Estate a Avestus Capital Partners při prodeji obchodního centra Mall of Sofia ve městě Sofie v Bulharsku 
 • Právní poradenství při pronájmech kancelářských a komerčních prostor v projektu Oregon House v Praze
 • Zastupování irského investora při nabytí podílu v projektu Korunní dvůr v Praze
 • Právní poradenství při pronájmech kancelářských a komerčních prostor v projektu Explora Business Centre v Praze pro společnost Golden Star
 • Zastupování investora z Isle of Man při kapitálovém vstupu do estonské společnosti Big Data Scoring 
 • Právní poradce společnosti Avestus Capital Partners při prodeji hotelu Jurys Inn Prague (nově Hotel Botanique Prague)
 • Zastupování Cinema City při financování poskytnutém bankou Santander na nemovitostní portfolio v Polsku, České republice a na Slovensku
 • Právní poradce pro Avestus Real Estate v souvislosti s prodejem budovy Explora Business Centre v Nových Butovicích v Praze 
 • Development, financování a prodeje projektů Modřanský háj a Modřany Villas v Praze
 • Zastupování společnosti Avestus Capital Partners při prodeji podílů v obchodních centrech Most a Chomutov 
 • Financování poskytnuté Raiffeisenbank a.s. pro komerční i rezidenční projekty v Praze a dalších městech v České republice
 • Zastoupení investorů v souvislosti s koupí a realizací projektu 3,4 MWp fotovoltaické elektrárny na jižní MoravěRostislav Šustek

rostislav-sustek

Rostislav Šustek praktikuje právo v České republice od roku 1999 po dokončení studií práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, při kterých se zaměřoval na civilní právo, zejména na náhradu škody a civilní procesy. V rámci své kariéry pracoval Rostislav Šustek v několika významných advokátních kancelářích v Praze a ve společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.

Rostislav Šustek má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před všemi stupni českých soudů včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Pravidelně zastupuje klienty ve sporech s pojišťovnami, leasingovými společnostmi, na obou stranách zastupuje klienty v rámci žalob o náhradu škody, o uplatnění nároku z vad, vymáhání dluhů a pracovněprávních sporů. Je považován za jednoho z významných advokátů, kteří se specializují na oblast náhrady škody, a to zejména v rámci medicínského práva, dále na vymáhání dluhů a řešení komerčních sporů.

Projekty, na kterých se Rostislav Šustek podílel, zahrnují:
 • Zastupování věřitelů v konkursním řízení vedeném na úpadce – banku, kterým bylo jedním z největších konkursních řízení v České republice; toto zastupování zahrnovalo výkon funkce zástupce věřitelů na výboru věřitelů v rámci konkursu
 • Zastupování žalovaných – bývalých zaměstnanců v rámci jednoho z největších uplatnění nároku na náhradu škody bankou proti zaměstnanci
 • Komplexní řešení správy pohledávek z neuhrazeného pojistného pro významnou českou pojišťovnu
 • Vedení řady významných sporů v oblasti nároku na náhradu škody vedoucích k tvorbě průlomové judikatury v této oblasti  

Rostislav Šustek má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před všemi stupni českých soudů včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.